Tuesday, October 17, 2017
 

The Finnish Tradition: An Introduction

Bibliography

Ahtinen, Johanna. “Luonnohaltijoiden sukupuoli itäsuomalaisessa ja karjalaisessa uskomusperinteessä”. University of Helsinki, 2008.
Eliade, Mircea. Pyhä ja profaani. Loki-Kirjat, 2003.
Haavio, Martti. Suomalainen mytologia. Porvoo, Helsinki: WSOY, 1967.
Harva, Uno. Suomalaisten muinaisusko. Porvoo: WSOY, 1948.
Hornborg, K.H. “Karsikoista”, Virittäjä, 1886.

Hyry, Katja and Pentikäinen, Antti and Pentikäinen, Juha. Lumen ja valon kansa: Suomalainen kansanusko. Porvoo: WSOY, 1995.
Hyvärinen, Anne. “Hiisi-Places on the Landscape of Eastern Finland in the Light of Archive Materials.” Paper presented at the international seminar “Holy Groves Around The Baltic Sea”), Tartu, Estonia, May 4-6, 2007.
Kemppinen, Iivar. Suomalainen mytologia. Helsinki: Kirja-Mono Oy, 1960.
Konkka, Unelma. Ikuinen ikävä. Karjalaiset riitti-itkut. Helsinki: SKS, 1985.
Krohn, Julius. Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus. Porvoo-Juva: WS Bookwell Oy, 1894 / 2008.
Krohn, Kaarle. Suomalaisten runojen uskonto. Porvoo-Juva: WS Bookwell Oy, 1915 / 2008.
Kuperjanov, Andres. “Names in Estonian Folk Astronom – From ‘Bird’s way’ to ‘Milky way’”. In Electronic Journal of Folklore 22, 49-61. Folk Belief and Media Group of Estonian Literary Museum, 2002.
Lehikoinen, Heikki. Tuo hiisi hirviäsi. Metsästyksen kulttuurihistoria Suomessa. Teos, 2007.
Leinonen, Antti and Willamo Heikki. Ison karhun alla. Helsinki: Bildit Oy, 2001 / 2008.
Lintrop, Aado. “The Great Oak, the Weaving Maidens and the Red Boat, not to Mention a Lost Brush”. In Electronic Journal of Folklore 11. Folk Belief and Media Group of Estonian Literary Museum.
Muhonen, Timo. “Haltijakäärmeperinne Suomessa”. Lecture at the “Myyttinen käärme” conference in Hämeenlinna, April 2, 2011.
Napolskikh, V.V. “Proto-Uralic World Picture: A Reconstruction”. In Ethnologica Uralica 3 (Northern religions and shamanism), edited by M. Hoppal and J. Pentikäinen, 3-20. Budapest: Akademiai Kiado, 1992.
Oja, Arvo. “Karhuntaljat entisajan kirkoissa.” In Valoa kansalle, edited by Pekka Laaksonen, Ulla Piela and Maija-Liisa Heikinmäki, 58-63. Forssa: Forssan kirjapaino Oy, 1989.
Pentikäinen, Juha. “Kylpynormit ja saunatapain yliluonnolliset vartijat.” In Valoa kansalle, edited by Pekka Laaksonen,  Ulla Piela and Maija-Liisa Heikinmäki, 58-63. Forssa: Forssan kirjapaino Oy, 1989.
Pentikäinen, Juha. “Lemminkäinen – Shaman or God?”. In Ethnologica Uralica 1 (Northern religions and shamanism), edited by M. Hoppal and J. Pentikäinen, 287-309. Budapest: Ethnographic Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 1989.
Pentikäinen, Juha. “Viitasaaren teksti”. In Kansanomainen ajattelu, edited by Laura Stark and Eija Stark. Helsinki: SKS, 2007.
Pöyhönen, Anne. Yläkuu ja alakuu. Ajoituksen taito suomalaisessa kansanperinteessä. Yläkuu kustannus, 2008.
Salo, Unto. “Ukko, the Finnish God of Thunder – Separating Pagan Roots From Christian Accretions”. In Mankind Quaterly, December 1 / 2005.
Sarmela, Matti. Suomen perinneatlas. SKS, 2007.
Siikala, Anna-Leena. Suomalainen samanismi. SKS, 1999.
SKS. Suomen kansan muinaisia taikoja II. Kalastus-taikoja. Porvoo-Juva: WS Bookwell Oy, 1892 / 2008.
Talve, Ilmar. Suomen kansankulttuuri. SKS, 1990.
Tuovinen, Jane. Tietäjistä kuppareihin: Kansanparannuksesta ja parantajista Suomessa. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY, 1984.
Varonen, Matti. Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla. Porvoo-Juva: WS Bookwell Oy, 1898 / 2009.
Vilkuna, Janne. Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut. Suomen muinaismuistoyhdistys, 1992.
Vilkuna, Kustaa. Vuotuinen ajantieto. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy, 1950 / 2010.
Virrankoski, Pentti. “Rantsilan noita ja hänen ihmisnukkensa.” In Valoa kansalle, edited by Pekka Laaksonen, Ulla Piela and Maija-Liisa Heikinmäki, 202-207. Forssa: Forssan kirjapaino Oy, 1989.