Tuesday, October 17, 2017
 

The Finnish Tradition: An Introduction

[1]     Hyry, Katja and Pentikäinen, Antti and Pentikäinen, Juha. Lumen ja valon kansa: Suomalainen kansanusko. Porvoo: WSOY, 1995.

[2]     Oja, Arvo. “Karhuntaljat entisajan kirkoissa.” In Valoa kansalle, edited by Pekka Laaksonen, Ulla Piela and Maija-Liisa Heikinmäki, 58-63. Forssa: Forssan kirjapaino Oy, 1989.

[3]     Oja, Arvo. “Karhuntaljat entisajan kirkoissa.”

[4]     Talve, Ilmar. Suomen kansankulttuuri. SKS, 1990.

[5]     Hyry and Pentikäinen & Pentikäinen, Lumen ja valon kansa.

[6]     Kemppinen, Iivar. Suomalainen mytologia. 1960.

[7]     Napolskikh, V.V. “Proto-Uralic World Picture: A Reconstruction”. In Ethnologica Uralica 3 (Northern religions and shamanism), edited by M. Hoppal and J. Pentikäinen, 3-20. Budapest: Akademiai Kiado, 1992.

[8]     Kuperjanov, Andres. “Names in Estonian Folk Astronom – From ‘Bird’s way’ to ‘Milky way’”. In Electronic Journal of Folklore 22, 49-61. Folk Belief and Media Group of Estonian Literary Museum, 2002.

[9]     Kemppinen, Iivar. Suomalainen mytologia.

[10]    Ibid.

[11]    Napolskikh, V.V. “Proto-Uralic World Picture: A Reconstruction”.

[12]    Talve, Ilmar. Suomen kansankulttuuri.

[13]    Krohn, Kaarle. Suomalaisten runojen uskonto. Porvoo-Juva: WS Bookwell Oy, 1915 / 2008.

[14]    Salo, Unto. “Ukko, the Finnish God of Thunder – Separating Pagan Roots From Christian Accretions”. In Mankind Quaterly, December 1 / 2005.

[15]    Krohn, Kaarle. Suomalaisten runojen uskonto.

[16]    Pentikäinen, Juha. “Lemminkäinen – Shaman or God?”. In Ethnologica Uralica 1 (Northern religions and shamanism), edited by M. Hoppal and J. Pentikäinen, 287-309. Budapest: Ethnographic Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 1989.

[17]    Pentikäinen, Juha. “Lemminkäinen – Shaman or God?”.

[18]    Ibid.

[19]    Talve, Ilmar. Suomen kansankulttuuri.

[20]    Ibid.

[21]    Ahtinen, Johanna. “Luonnohaltijoiden sukupuoli itäsuomalaisessa ja karjalaisessa uskomusperinteessä”. University of Helsinki, 2008.

[22]    Hyry and Pentikäinen & Pentikäinen, Lumen ja valon kansa.

[23]    Salo, Unto. “Ukko, the Finnish God of Thunder – Separating Pagan Roots From Christian Accretions”.

[24]    Salo, Unto. “Ukko, the Finnish God of Thunder – Separating Pagan Roots From Christian Accretions”.

[25]    Harva, Uno. Suomalaisten muinaisusko. Porvoo: WSOY, 1948.

[26]    Salo, Unto. “Ukko, the Finnish God of Thunder – Separating Pagan Roots From Christian Accretions”.

[27]    Harva, Uno. Suomalaisten muinaisusko.

[28]    Ibid.

[29]    Lintrop, Aado. “The Great Oak, the Weaving Maidens and the Red Boat, not to Mention a Lost Brush”. In Electronic Journal of Folklore 11. Folk Belief and Media Group of Estonian Literary Museum.

[30]    Ibid.

[31]    Pöyhönen, Anne. Yläkuu ja alakuu. Ajoituksen taito suomalaisessa kansanperinteessä. Yläkuu kustannus, 2008.

[32]    Pöyhönen, Anne. Yläkuu ja alakuu.

[33]    Lintrop, Aado. “The Great Oak, the Weaving Maidens and the Red Boat, not to Mention a Lost Brush”.

[34]    Krohn, Kaarle. Suomalaisten runojen uskonto.

[35]    SKS. Suomen kansan muinaisia taikoja II. Kalastus-taikoja. Porvoo-Juva: WS Bookwell Oy, 1892 / 2008.

[36]    Ibid.

[37]    Ibid.

[38]    Krohn, Kaarle. Suomalaisten runojen uskonto.

[39]    Varonen, Matti. Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla. Porvoo-Juva: WS Bookwell Oy, 1898 / 2009.

[40]    Talve, Ilmar. Suomen kansankulttuuri.

[41]    Vilkuna, Kustaa. Vuotuinen ajantieto. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy, 1950 / 2010.

[42]    Varonen, Matti. Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla.

[43]    Krohn, Kaarle. Suomalaisten runojen uskonto.

[44]    Ibid.

[45]    Ibid.

[46]    Krohn, Kaarle. Suomalaisten runojen uskonto.

[47]    Lehikoinen, Heikki. Tuo hiisi hirviäsi. Metsästyksen kulttuurihistoria Suomessa. Teos, 2007.

[48]    Krohn, Kaarle. Suomalaisten runojen uskonto.

[49]    Ibid.

[50]    Lehikoinen, Heikki. Tuo hiisi hirviäsi. Metsästyksen kulttuurihistoria Suomessa.

[51]    Talve, Ilmar. Suomen kansankulttuuri.

[52]    Ibid.

[53]    Muhonen, Timo. “Haltijakäärmeperinne Suomessa”. Lecture in the “Myyttinen käärme” conference in Hämeenlinna, April 2, 2001.

[54]    Muhonen, Timo. “Haltijakäärmeperinne Suomessa”.

[55]    Pentikäinen, Juha. “Kylpynormit ja saunatapain yliluonnolliset vartijat.” In Valoa kansalle, edited by Pekka Laaksonen, Ulla Piela and Maija-Liisa Heikinmäki, 58-63. Forssa: Forssan kirjapaino Oy, 1989.

[56]    Ibid.

[57]    Krohn, Kaarle. Suomalaisten runojen uskonto.

[58]    Harva, Uno. Suomalaisten muinaisusko.

[59]    Ibid.

[60]    Lehikoinen, Heikki. Tuo hiisi hirviäsi. Metsästyksen kulttuurihistoria Suomessa.

[61]    Lehikoinen, Heikki. Tuo hiisi hirviäsi. Metsästyksen kulttuurihistoria Suomessa.

[62]    Leinonen, Antti and Willamo, Heikki. Ison karhun alla. Helsinki: Bildit Oy, 2001 / 2008.

[63]    Leinonen, Antti and Willamo, Heikki. Ison karhun alla.

[64]    Krohn, Kaarle. Suomalaisten runojen uskonto.

[65]    Vilkuna, Kustaa. Vuotuinen ajantieto.

[66]    Krohn, Kaarle. Suomalaisten runojen uskonto.

[67]    Oja, Arvo. “Karhuntaljat entisajan kirkoissa.”

[68]    Pentikäinen, Juha. “Viitasaaren teksti”. In Kansanomainen ajattelu, edited by Laura Stark and Eija Stark. Helsinki: SKS, 2007.

[69]    Talve, Ilmar. Suomen kansankulttuuri.

[70]    Talve, Ilmar. Suomen kansankulttuuri.

[71]    Hyvärinen, Anne. “Hiisi-Places on the Landscape of Eastern Finland in the Light of Archive Materials.” Paper presented at the international seminar “Holy Groves Around The Baltic Sea”, Tartu, Estonia, May 4-6, 2007.

[72]    Ibid.

[73]    Krohn, Julius. Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus. Porvoo-Juva: WS Bookwell Oy 1894 / 2008.

[74]    Krohn, Kaarle. Suomalaisten runojen uskonto.

[75]    Talve, Ilmar. Suomen kansankulttuuri.

[76]    Krohn, Kaarle. Suomalaisten runojen uskonto.

[77]    Ibid.

[78]    Hornborg, “Karsikoista”. In Virittäjä-lehti 1886.

[79]    Ibid.

[80]    Ibid.

[81]    Hornborg, “Karsikoista”.

[82]    Vilkuna, Janne. Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut. Suomen muinaismuistoyhdistys, 1992.

[83]    Krohn, Kaarle. Suomalaisten runojen uskonto.

[84]    Ibid.

[85]    Virrankoski, Pentti. “Rantsilan noita ja hänen ihmisnukkensa.” In Valoa kansalle, edited by Pekka Laaksonen, Ulla Piela and Maija-Liisa Heikinmäki, 202-207. Forssa: Forssan kirjapaino Oy, 1989.

[86]    Krohn, Kaarle. Suomalaisten runojen uskonto.

[87]    Ibid.

[88]    Talve, Ilmar. Suomen kansankulttuuri.

[89]    Hyry and Pentikäinen & Pentikäinen, Lumen ja valon kansa.

[90]    Ibid.

[91]    Ibid.

[92]    Ibid.

[93]    Ibid.

[94]    Eliade, Mircea. Pyhä ja profaani. Loka-Kirjat, 2003.

[95]    Tuovinen, Jane. Tietäjistä kuppareihin: Kansanparannuksesta ja parantajista Suomessa. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY, 1984.

[96]    Ibid.

[97]    Varonen, Matti. Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla.

[98]    Varonen, Matti. Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla.

[99]    Ibid.

[100]  Ibid.

[101]  Siikala, Anna-Leena. Suomalainen samanismi.

[102]  Hyry and Pentikäinen & Pentikäinen, Lumen ja valon kansa.

[103]  Sarmela, Matti. Suomen perinneatlas. SKS, 2007.

[104]  Ibid.

[105]  Hyry and Pentikäinen & Pentikäinen, Lumen ja valon kansa.

[106]  Sarmela, Matti. Suomen perinneatlas.

[107]  Hyry and Pentikäinen & Pentikäinen, Lumen ja valon kansa

[108]  Sarmela, Matti. Suomen perinneatlas.

[109]  Varonen, Matti. Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla.

[110]  Sarmela, Matti. Suomen perinneatlas.

[111]  Haavio, Martti. Suomalainen mytologia. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.

[112]  Talve, Ilmar. Suomen kansankulttuuri.

[113]  Sarmela, Matti. Suomen perinneatlas.

[114]  Siikala, Anna-Leena, Suomalainen samanismi.

[115]  Haavio, Martti. Suomalainen mytologia.

[116]  Varonen, Matti. Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla.

[117]  Harva, Uno. Suomalaisten muinaisusko.

[118]  Talve, Ilmar. Suomen kansankulttuuri.

[119]  Konkka, Unelma. Ikuinen ikävä. Karjalaiset riitti-itkut. Helsinki: SKS, 1985.

[120]  Varonen, Matti. Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla.

[121]  Krohn, Kaarle. Suomalaisten runojen uskonto.

[122]  Ibid.

[123]  Vilkuna, Kustaa. Vuotuinen ajantieto.

[124]  Ibid.

[125]  Varonen, Matti. Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla.

[126]  Vilkuna, Kustaa. Vuotuinen ajantieto.

[127]  Ibid.

[128]  Ibid.